Riverbed : raziskava razgalja prepad med optimizacijo digitalnih strategij in dejansko digitalno zmogljivostjo

Riverbed je objavil rezultate raziskave ‘Riverbed Digital Performance Global Survey 2018‘. Ta ugotavlja, da se večina za odločitve odgovornega osebja strinja, da je digitalna optimizacija ključna tudi za optimizacijo in produktivnost poslovnih procesov. Ter da so digitalne tehnologije ključne za poslovanje in uspeh podjetja v prihodnje. Hkrati pa se jih večina sooča s poslovnimi ovirami, ki jih držijo nazaj oz. jim ne dopuščajo implementirati digitalizacije, kakršno si želijo. To se kaže že v oviranju današnjih, kaj šele prihodnjih poslovnih procesov. V raziskavi tudi ugotavljajo, da se podjetja po večkrat na mesec soočajo z izpadi kritičnih digitalnih storitev ali aplikacij.

Pri raziskavi je sodelovalo več kot 1000 ključnih ljudi v podjetjih s 500 milijoni USD prometa, ali več, iz 9 različnih držav.

 • 95% ključnega osebja za sprejemanje odločitev glede razvoja informacijskega sistema naleti na oviro, ki jim ne omogoča doseči večje digitalne optimizacije oz. implementirati primernejše strategije. Pogosti krivci so omejena finančna sredstva, podedovana arhitektura, ter premalo natančen vpogled vanjo, da bi jo lahko ocenjevali, optimizirali, upravljali.
 • 4 od 5 organizacij javlja, da jim izpadi te ali one kritične digitalne aplikacije ali storitve povzročajo zastoje v poslovnem procesu in slabe izkušnje strank po večkrat na mesec.
 • Tako rekoč vse stranke (98%) se strinjajo, da je digitalizacija vključujoč digitalne aplikacije in storitve edina mogoča pot v prihodnost. 99% se strinja (od tega 50% zelo močno), da je optimizacija digitalnih zmogljivosti ključna za optimizacijo poslovnega procesa in zmogljivosti.
 • Skoraj vsi sodelujoči (99%) menijo, da je celostna vidljivost digitalnega okolja tista, ki lahko zagotovi uspešno upravljanje. Za digitalno optimizacijo je 98% anketirancem pomembna tudi moderna arhitektura z NextGen rešitvami.
 • Globalno bi osebje, odgovorno za sprejemanje poslovnih odločitev, rado videlo več investiranja v napredne tehnologije in pospeševanje digitalnih storitev. Tukaj vključujemo podatkovno analitiko  (60%), IoT ali internet stvari (59%), tehnologije veriženih blokov ali blockchain (48%), strojno učenje (47%) in umetno inteligenco (47%).
Citat

Subbu Iyer, CMO, Riverbed Technology:

This survey underscores the tremendous opportunity that maximizing digital performance can have on the user experience and bottom line, while simultaneously highlighting the real challenges companies face today. The findings reinforce that forward-thinking companies are well positioned to lead their industries in the race towards digital transformation by prioritizing investments in modernizing their networks and tools to measure and manage the digital experience for their customers and employees. Those who hesitate to embrace digital strategies and processes will quickly fall by the wayside, and those who drive digital performance will see significant business outcomes.

Visoko zavedanje potreb, ki so tukaj, ki so sedaj

Tako podjetja, kot njihovi IT oddelki, se prav dobro zavedajo, da je digitalna izkušnja uporabnikov pomembna za uspešno obratovanje poslovnega procesa. 91% anketiranih strokovnjakov priznava, da je danes digitalna infrastruktura poslovnega procesa dosti bolj kritična, kot pred na primer tremi leti.

99% sodelujočih meni, da bi lahko njihova podjetja imela mnoge koristi od izboljšanja zmogljivosti digitalnih storitev in aplikacij. Morebitne koristi vidijo predvsem v:

 • Izboljšani izkušnji in bolj zadovoljnih uporabnikih / strankah (53%)
 • Boljši odzivnosti na spremembe na tržišču (49%)
 • Rasti prometa, prodaje in dobička (49%)
 • Povečani produktivnosti sodelavcev (49%)
 • Hitrejši ponudbi produktov in storitev na tržišče (48%)
Realne ovire za implementacijo digitalne strategije

Glavna ovira pri implementaciji naprednega digitaliziranega poslovanja je premajhna zmogljivost nameščenih sistemov. Od 95% podjetij, ki so priznale, da se soočajo s težjimi ovirami, jih je večina navedla po več izzivov, vključujoč:

 • Omejen proračun (51%)
 • Zapletena, neprilagodljiva podedovana informacijska infrastruktura (45%)
 • Nezadovoljiv pregled nad celotno digitalno storitvijo oz. nezmožnost spremljanja ali merjenja odzivnosti in uporabniške izkušnje (40%)
 • Pomanjkanje dovolj izkušenega in izobraženega osebja (39%)
 • Počasen odziv uprave do prednostnih zahtev digitalnih strategij (37%)

Omenili smo, da se 4 od 5 podjetij pritožujejo nad več izpadi na mesec. Med njimi jih ima četrtina probleme celo po večkrat na teden. Pri tem je pomemben čas povrnitve v normalno obratujoče stanje. Za polovico anketiranih lahko poslabšana odzivnost digitalnih storitev traja največ eno uro, za petino podjetij pa največ 20 minut. Slabša odzivnost povzroča stroške, popolna neodzivnost lahko povzroči izpad prometa, ki se meri v milijonih, plus slabo reklamo in  nelojalnost strank. Posledice težav z odzivnostjo digitalnih storitev so lahko:

 • Upad prodaje in dobička (42%)
 • Zamujeno lansiranje produktov (41%)
 • Izguba kupcev (41%)
 • Slabši renome in zvestoba blagovni znamki (41%)
 • Manjša produktivnost sodelavcev (40%)
Investiranje v čim boljšo digitalno odzivnost

Sposoben vodja oddelka IT bo poskrbel za infrastrukturo za poganjanje digitalnih storitev in nadzorna orodja za spremljanje obratovanja te kombinacije. 99% anketirancev je že spoznalo kako pomembna je vidljivost v celotno digitalno izkušnjo za merjenje potreb in upravljanje sistema. 98% jih verjame v moderno agilno digitalno infrastrukturo. Čas za ukrepanje je zdaj. Tri četrtine anketiranih meni, da bi njihova podjetja morala v naslednjih 12 mesecih korenito investirati v zagotavljanje kvalitetnih digitalnih storitev. In sicer v naslednja ključna področja:

 • Do več agilnosti z modernizacijo omrežja in infrastrukture (60%)
 • Orodja za celostno spremljanje in upravljanje digitalne uporabniške izkušnje (59%)
 • Izboljšanje zmogljivosti centrov za pomoč in servis (59%)
 • Pospešen razvoj aplikacij (58%)

Strežniške storitve in oblaki so ena ključnih tehnologij in pomembno gonilo digitalnih tehnologij v drugi polovici tega desetletja. 99% anketirancev meni, da so tehnologije strežniških oblakov zelo pomembne v strategiji digitalnega razvoja njihovih podjetij. Pri tem se predvideva predvsem investiranje v:

 • Podatkovno analitiko (60%)
 • Internet stvari (59%)
 • Tehnologije blockchain (48%)
 • Strojno učenje (47%)
 • Umetno inteligenco (47%)
 • Virtualno resničnost (36%)
 • 5G omrežja (21%)

Raziskava

Kompletni rezultati raziskave ‘Riverbed Digital Performance Global Survey 2018’:

https://www.riverbed.com/forms/digital-performance-global-survey-2018.html

Infografika:

https://www.riverbed.com/go/digital-performance-survey-2018.html