UNIVERSAL KEY – kripto denarnica z razširjeno funkcionalnostjo (»UNIK«)

by REAL security

Podjetje REAL security d.o.o. je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobilo sredstva na Javnem razpisu za »SPODBUDE ZA raziskovalno razvojne PROJEKTE 2« za projekt z nazivom UNIVERSAL KEY – kripto denarnica z razširjeno funkcionalnostjo (»UNIK«), ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je razviti inovativen produkt – kripto denarnico z razširjeno funkcionalnostjo, ki jo uporabljamo kot »prenosni fizični trezor«. Naprava predstavlja all-in-one rešitev, katere funkcionalnosti predstavljajo ključni korak v smeri razvoja naprednih visokotehnoloških digitalnih naprav naslednje generacije.

Projekt je skladen s prednostnimi področji S4, in sicer se prispeva k uresničevanju cilja prioritetnega področja S4 “Pametna mesta in skupnosti” horizontalne IKT mreže k razvoju globalno konkurenčnih sistemskih rešitev na področju pametnih omrežij in IT omrežij z uporabniškimi rešitvami.

Cilji projekta so:

  • Razvoj globalno konkurenčne rešitve na področju naprav za decentralizirano upravljanje s podatki ter varno hranjenje osebnih podatkov z uporabniškimi rešitvami.
  • Razvoj naprave za zagotavljanje zaupanja, transparentnosti dokazov, hranjenja in upravljanja digitalnih transakcij, tehnologije blockchain, anonimnosti, varnega shranjevanja podatkov, varnosti v komunikaciji in zlivanju podatkov v omrežju, orodja za varovanje in upravljanje zasebnosti.
  • Dvig dodane vrednosti na zaposlenega.
  • Povečan delež visokotehnološko intenzivnih proizvodov v izvozu in/ali povečan delež izvoza storitev z visokim deležem znanja v celotnem izvozu.

Projekt bo trajal do 8. 7. 2022. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.