Predstavitev REAL security

Kdo smo v slovenščini

 

REAL security d.o.o. je distribucijsko svetovalno podjetje za računalniške rešitve in produkte svetovno priznanih proizvajalcev. Še posebej smo skoncentrirani v tržnem segmentu celovitih varnostnih rešitev za podjetja, s poudarkom na produktih za varovanje pred računalniškimi virusi, neželjeno pošto, požarnimi zidovi, sistemi za alarmiranje in preprečevanje vdorov, nadzorom nad omrežji, varnostno politiko, preprečevanje neprimerne uporabe in zlorabe interneta, varno izkazovanje identitete, ,  in celovitimi sistemskimi rešitvami. Sposobnost ponuditi stranki rešitev, ki bo odgovor na njene potrebe in vizijo kot tudi prilagoditi programsko opremo poslovnemu okolju, v katerem deluje, je temeljno pravilo našega podjetja in zagotovilo strankam, da  bodo z našimi rešitvami pridobili na povečanju produktivnosti, na ugledu, konkurenčnosti, optimizaciji svojega delovnega okolja in nenazadnje tudi pri nižanju stroškov poslovanja.

 

 

Vizija družbe

Vizija podjetja je postati vodilno distribucijsko inženirsko podjetje v regiji Adriatik na področju zagotavljanja varnih podatkovnih komunikacij in sinonim za strateškega partnerja pri načrtovanju, izvedbi in vzdrževanju celovitih omrežnih rešitev.

 

 

Poslanstvo družbe

V podjetju Real security se zavedamo, kako pomembni so podatki in informacije za vsako podjetje in kakšno škodo predstavljajo nepričakovani vdori ali izbruhi virusov. Poznamo potrebe podjetij in njihove želje po zanesljivih povezavah in rešitvah, za katera ni  nujno da morajo biti vedno draga. Naše poslanstvo je ponuditi slovenskim podjetjem rešitve in podporo že uveljavljenim produktom in servisom, ter ponuditi optimalno svetovanje, pisano na kožo strankinim dejanskim potrebam. Raznoliko znanje zaposlenih in poznavanje novih tehnologij je možno integrirati v poslovni proces vsakega podjetja. Kot podjetje, ki se zaveda svoje prisotnosti in vloge na lokalnem-slovenskem trgu kot tudi širšem trgu regije Adriatik, bomo poskrbeli tudi za razne humanitarne akcije v okviru naše medijske strategije. Poslanstvo podjetja je tudi velika skrb za naše zaposlene, njihovo izobraževanje in rast v okviru podjetja, ki jim ponuja varno okolje za uresničevanje lastnih poslovnih ciljev in osebne rasti.

 

 

Konkurenčne prednosti
 • Dolgoletne delovne izkušnje na zahtevnih projektih.
 • Hitra odzivnost na spremembe v okolju.
 • Partnerstvo z največjimi podjetji in s preizkušenimi rešitvami.
 • Implementacija najsodobnejših tehnologij.
 • Vlaganje v razvoj in izpopolnjevanje kadrov.
 • Hitra in kakovostna izvedba kompleksnih projektov.
 • Usmerjenost k zadovoljenju specifičnih potreb podjetij.

 

Naša specializirana dodatna dejavnost

Združujemo skupino lastnih in svetovno priznanih strokovnjakov za analiziranje, varnostne preglede, načrtovanje in izvedbo varnih redundančnih računalniških omrežij. V okviru dodatne dejavnosti pa naslednje storitve:

 • Remote Penetration Testing
  Pregled sistema na daljavo po striktni metodologiji s katero se testirajo servisi, ki so na voljo zunanjim uporabnikom. Metode kot: SQL injection, Cross-site scripting, Cookies, nepravilna enkripcija, napačne kontrole vhodnih parametrov ipd.. Testirajo se vsi razpoložljivi servisi, brez izjem. Preverba javno dostopnih informacij (preverba forumov z vprasanji tehničnega kadra, whois zapisi, telefonske številke…)
 • Internal Penetration testing
  Pregled sistema z notranje strani. Povdarek je predvsem na potencialnih luknjah, ki so posledica malomarnosti zaposlenih ali napačne varnostne politike in nezadostnega poznavanja nevarnosti modernih tehnologij.
 • Source Code Auditing
  Preverba izvorne kode omogoča prepoznavo varnostnih lukenj, ki so posledica tipičnih programerskih napak (SQL Injection, Cross-site scripting, Nepravilno prenašanje seje, Napačne kontrole vhosnih parametrov, Back doors ipd). DoS preverba.
 • Načrtovanje varnega omrežja s tehnologijami VPN, IPS, AV, FW, LB, autentification.
 • Izvedba in namestitev strojne ter programske opreme.
 • Vzdrževanje.
 • Analiza in posodabljanje varnega omrežja.

 

 

Naš cilj

Sposobnost ponuditi stranki rešitev, ki bo odgovor na njene potrebe in vizijo, kot tudi prilagoditi programsko opremo poslovnemu okolju za varno in nemoteno delovanje brez prekinitev, v katerem deluje je temeljno pravilo našega podjetja in zagotovilo strankam, da  bodo z našim znanjem in rešitvami svetovno priznanih partnerjev pridobili na povečanju produktivnosti, na ugledu, konkurenčnosti, optimizaciji svojega delovnega okolja in nenazadnje tudi pri nižanju stroškov poslovanja. Trg regije ADRIATIK obvladujemo z mrežo lokalnih partnerjev, lastnimi in tujimi strokovnjaki. Za ponujene rešitve jamčimo in skrbimo za njihovo kvaliteto in zanesljivost.