Micro Focus DevOps Suite je celostno družina orodij za hiter razvoj novih različic poslovnih storitev in aplikacij

Micro Focus je letos predstavil integrirano suito orodij za celostno podporo razvoja v okoljih, kjer so že, ali pa šele uvajajo DevOps.

DevOps

DevOps je pristop v IT, ki poudarja pomen kulture in odnosov za učinkovito sodelovanje med razvijalci programske opreme in drugimi IT strokovnjaki. Cilj DevOps je z agilnostjo doseči avtomatizacijo uvajanja programskih in drugih sprememb za hiter, tekoč, zanesljiv in predvsem potrebam primeren razvoj, testiranje in uvedbo (novih različic) programske opreme oz. storitev. V svoja okolja ga umeščajo mnoge organizacije z internim razvojem rešitev za lastne potrebe.

Teorija je eno, praksa pa drugo. Mnogi so dali skozi več prezentacij ali goro DevOps dokumentacije, potem pa – kako naprej? Kako implementirati in še pomembneje upravljati DevOps. Kako povezati začetek in konec DevOps procesa, imeti pregled nad celoto in zagotavljati tekoče obratovanje?

Orodja, ki so že v rabi za razvoj izvorne kode, bomo najbrž imeli še naprej, a DevOps nekaj ima nekaj lastnih zahtev. Doslej je bilo vodenje DevOps projekta zaradi množice razpršenih funkcionalnosti in pripomočkov nekoliko težje.

Zahteva se:

  • celostna vidljivost od začetka procesa, ki ga predstavljajo IDE okolja razvijalcev, do
  • upravljanja kvalitete in zaostankov,
  • trajnega funkcionalnostnega in zmogljivostnega testiranja, ter
  • učinkovitega uvajanja v vmesna več-fazna ali produkcijska okolja;
  • spremljanje in merjenje produkcije in uporabniške izkušnje, s
  • povezavo nazaj do kontrole kvalitete in še nedokončanih nalog.

Iz dokumenta »How to Build a DevOps Toolchain That Scales« je razvidno, da tisti, ki smo nekoliko izgubljeni, nismo sami. 40% anketiranih ključnih oseb iz tega strokovnega področja se sooča s težavno integracijo DevOps, različnih orodij in celotnega obstoječega okolja:

Micro Focus DevOps Suite

Probleme je mogoče odpraviti z uvedbo enega orodja po vsej organizaciji, ne glede na fazo ali potrebe, za vodenje, testiranje, merjenje in monitoring, morda tudi razvoj. To je lahko drago, od ekip se zahteva, da zamenjajo vsa obstoječa orodja, zato je malo verjetno, da se bo kdo odločil za to opcijo.

Boljši način je uvedba integriranega in povezanega, vendar dovolj ohlapnega okolja za implementacijo DevOps. Tako okolje zagotavlja upravljanje in celostne komunikacijske kanale in ogrodje za sodelovanje med ekipami, hkrati pa se integrira z izbranimi orodji posameznih skupin.

Ena od alternativ je Micro Focus DevOps Suite. Prednost Suite je, da lahko z orodji v njej pokrijemo množico zahtev za ustrezno implementacijo DevOps. Poleg tega je primerna za organizacije v vseh fazah uvajanja DevOps. Za tiste, ki šele ugotavljajo, kjer začeti. Za podjetja, ki so že implementirala nekaj procesov, sedaj pa jih morajo povezati v celoto in morda dopolniti še s čem. Ter tudi za tiste, ki so ločene DevOps procese že vpeljali in potrebujejo še nekaj pripomočkov za celostno optimizacijo, pregled in vzdrževali v prihodnje.

Suita je nabor orodij za agilna in DevOps okolja, ki s katerimi lahko nadziramo razvojni proces ter testiramo in upravljamo novo programsko opremo in storitve, ne glede na to, kako se lotimo samega razvoja. Vključuje:

  • ALM Octane – upravljanje razvojnega in življenjskega cikla aplikacij povezuje razvoj, testiranje in avtomatizacijo uvajanja različic v enotni pregled DevOps procesa;
  • StormRunner Functionalin StormRunner Load – orodji za testiranje funkcij in merjenje odzivnosti oz. zmogljivosti mobilnih in spletnih aplikacij;
  • AppPulse suite – merjenje uporabniške izkušnje v produkciji, prilagajanje odziva glede na rezultate.

5 lastnosti, zaradi katerih je lahko Micro Focus DevOps Suite-a v veliko pomoč organizacijam z agilnim ali DevOps razvojem

1. Suita je bazirana v strežniškem oblaku

DevOps Suite je na voljo iz strežniškega oblaka. Z njo lahko v okolju hitro vzpostavimo popolnoma integriran sistem za upravljanje življenjskega cikla z ALM Octane, funkcionalno testiranje s StormRunner Functional, merjenje zmogljivosti in odzivnosti s StormRunner Load in spremljanje produkcijskega okolja z AppPulse. Vsak od teh izdelkov je kompletno integriran v suito, sodelovanje in dodajanje več novih uporabnikov glede na potrebe je lahko zelo enostavno.

2. Integrira z obstoječimi elementi okolja DevOps

Orodja v Micro Focus DevOps Suite se integrirajo tako med sabo kakor tudi s širokim naborom drugih razvojnih orodij. Na voljo je povezovanje z odprtokodnimi razvojnimi projekti kot so Eclipse, Git, Jenkins, Selenium, Appium, JMeter idr., vgrajena integracija s komercialnimi orodji tipa Jira, TFS itd., ter seveda napredna integracija z Micro Focus platformami za vodenje projektov, portfoleja, upravljanje, testiranje, ter z drugimi Micro Focus produkti iz področja aplikacijske varnosti in spremljanja IT okolij.

3. So-obstoj z že implementiranimi procesi DevOps

DevOps Suite lahko poganja že obstoječe skripte za Selenium ali JMeter. Dokler nam služijo ni nobene nuje po zamenjavi z novimi procesi spisanimi za Miro Focus. ALM Octane lahko zbira rezultate iz teh skript, zato jih lahko uporabljamo dokler želimo. Če pa se pojavi potreba po dodatnih zmogljivostih, lahko obstoječe skripte tudi dopolnimo s funkcijami v orodjih Micro Focus. Micro Focus DevOps Suite lahko zagotavlja celostno podporo za DevOps in obstoječe procese.

4. Integracija s procesi uvajanja novih aplikacijskih različic

Upravljanje aplikacijske življenjskega cikla z ALM Octane lahko integrira podatke iz novih ali obstoječih postopkov uvajanja aplikacij. Na ta način lahko sproti spremljajo kvaliteto storitev, napredek, posledice sprememb, stanje izvorne kode idr. Po drugi strani nam prikazuje tudi rezultate z orodji StormRunner narejenih testov, ti dve orodji lahko sprožata teste samodejno, takoj potem, ko je prijavljena nova različica izvorne kode. Enotni pogled v življenjski cikel omogoča hitrejšo resolucijo težav oz. prerazporejanje odgovornosti za popravke nazaj do razvijalcev, ki lahko naredijo kaj zares koristnega.

5. Suita lahko rastre v skladu s potrebami

Pomemben del DevOps politike je hitro, agilno prilagajanje potrebam. Pomeni, da morajo tudi podporne storitve za DevOps rasti glede na zahteve kakor hitro je mogoče. ALM Octane in druge komponente iz suite so skladne s praksami SAFe ali Scaled Agile Framework za upravljanje procesa uvajanja aplikacij v okoljih z več razvojnimi ekipami, portfoleji in poslovnimi enotami. Skladnost s temi praksami zagotavlja, da bo DevOps Suite-a rastla v skladu z rastjo velikosti in kompleksnosti organizacije oz. obsega razvojnega cikla.

Povezava do domače strani:

https://software.microfocus.com/en-us/products/agile-devops-tools/overview/