NAKIVO Backup & Replication for VMware, Hyper-V, AWS
nakivo
NAKIVO Backup & Replication

#1 Решение бр. 1 за резервни копии, заштита од рансомвер и оправање од катастрофа за виртуелни и физички околини, на облак или SaaS environments

Започнете го вашиот бесплатен пробен период!
Над 19.000 компании ширум светот му веруваат на NAKIVO за заштита на своите инфраструктури
Зошто да одберете NAKIVO Backup & Replication

NAKIVO Backup & Replication е сеопфатно решение за правење резервни копии, заштита од рансомвер и оправање од катастрофи за МСП и големи претпријатија. Решението нуди опширна група на карактеристики за да ја засили отпорноста од рансомвер, да ја подобри успешноста за заштита на податоци и за автоматско оправање од катастрофа.

Comprehensive Data Protection

Заштита и оправање од рансомвер

Овозможете непроменливост на резервните податоци зачувани на Amazon S3 или во локални складови базирани на Linux за да избегнете шифрирање на податоците или бришење поради рансомвер. Применете го решението како претходно конфигуриран виртуелен уред и направете резервна копија којашто ќе ја испратите во склад и ќе биде непроменлива на одредено време. Обновете ги важните податоци брзо и сигурно без плаќање откуп.

Ransomware Protection and Recovery

Оптимизирани перформанси на резервната копија

Променлива резервна копија со нативна технологија за следење на промените (CBT, RCT, CRT). Пренос на податоци и мрежно забрзување без потреба од користење локална мрежа. До 2-пати подобри перформанси кога ќе се инсталира на мрежен сервер за складирање. Намалете ги трошоците за снимање со помош на резервна копија со снимки од складот (за виртуелни машини VMware vSphere на HPE 3PAR уреди), резервна копија и репликација од резервна копија. Детално следење на перформансите и состојбата за користење инфраструктура со цел да се избегнат тесни грла и трошење ресурси.

Increased Reliability

Зголемена сигурност

Испратете резервни податоци и копии од резервните податоци надвор од локацијата, на лента или на јавен облак. (Amazon S3, Wasabi). Моментална верификација на резервните податоци и репликите на виртуелните машини. Непрекинато тестирање за оправање од катастрофа.

Instant Data Recovery

Моментално обновување на податоците

Грануларно обновување на виртуелни машини, апликациски објекти, дури и на повеќе платформи. Оправете ги моментално физичките машини со резервните копии од виртуелните машини VMware vSphere или извршете безбедна и сигурна миграција од физички на виртуелни локации.

Storage Space Savings

Заштеда на простор за складирање

Глобална дедупликација, приспособлива компресија на резервните копии, автоматско исклучување на податоците за размена, поддршка за уреди за дедупликација, како што се EMC Data Domain, NEC HYDRAstor, HPE StoreOnce и други.

Optimized Backup Performance

Сеопфатна заштита на податоци

Правење резервна копија, заштита од рансомвер и моментално оправање на физички сервери и работни станици со VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, Amazon EC2, Linux/Windows, потоа Microsoft 365 (Exchange Online, OneDrive for Business и SharePoint Online), бази на податоци од Oracle.

MSP-Ready for BaaS and DRaaS

Подготвени за MSP за BaaS и DRaaS

Режим на работа со повеќе закупувачи за MSP со цел да се овозможи резерва копија како услуга (Backup as a service – BaaS) и оправање од катастрофа како услуга (Disaster recovery as a service – DRaaS). Сигурно поврзување со далечински околини на клиентот преку порта, без потреба од VPN-врска.

Advanced Site Recovery

Напредно оправање веб-локации

Репликација на виртуелна машина скоро во реално време. Автоматизирани работни процеси за оправање од катастрофи при планирано или ненадејно префрлање на дуплициран систем, префрлање на нов систем во случај на дефект и миграција на центар со податоци со еден клик.

VM Backup Апарат базиран на NAS

NNAKIVO Backup & Replication може да се инсталира на еден од поддржаните NAS сервери, со што се создава сè-во-едно резервен уред кој обезбедува хиперконвертирана заштита на податоците и достапност на деловни услуги за центрите за податоци на малите и средните претпријатија и големите организации со сите нивни гранки.

nas
Суштински карактеристики!

Заштита на податоци со висока сигурност

Зачувајте ги резервните податоци и нивните копии локално и надвор од локацијата според правилото за резервни податоци 3-2-1. NAKIVO Backup & Replication ви овозможува да копирате резервни податоци на лента брзо и беспрекорно за долгорочно складирање или архивирање. Со нативна резервна копија на лента може да креирате резервна копија од локални и недостапни податоци, целосно изолирани од производствената околина со што ќе бидат заштитени од рансомвер и кибернетички напади. NAKIVO Backup & Replication може скоро моментално да ги потврди резервните копии и репликите од виртуелните машини веднаш по завршувањето на задачата. Да изврши самостојно правење резервна копија за да одржи безбедноста на конфигурацијата од системот (вклучувајќи попис, работни места, распоред, приоритети итн.). Со контрола на пристап врз база на улога (RBAC) ќе може да назначувате уникатни групи на дозволи за локални корисници или корисници на Активен директориум со што се подобрува видливоста и контролата врз активностите за заштита на податоци.

Отпорност на рансомвер

NAKIVO Backup & Replication располага со опширна функционалност за заштита на резервните копии против рансомвер. Направете вашите резервни податоци и нивните копии да бидат испратени на Amazon S3 или во непроменлив склад базиран на Linux така што ќе бидат заштитени од шифрирање или бришење поради рансомвер на неодредено време. Применете го решението во форма на претходно конфигуриран виртуелен уред на Ubuntu-сервер и овозможете непроменливост на резервните копии испратени во склад којшто е дел од виртуелниот уред. Чувајте ги резервните копии недостапни така што ќе ги зачувате на лента и ќе ги чувате другите уреди за складирање резервни податоци надвор од мрежата, а со тоа ќе бидат непристапни за злоупотреба со рансомвер. За да овозможите успешно обновување, веднаш извршете верификација на резервната копија. Употребете репликација и создајте реплики на виртуелните машини за автоматско префрлање на дуплициран систем и координација на оправањето од катастрофа.

Извонредни перформанси

NAKIVO Backup & Replication овозможува највисоки нивоа на успешност за резервни копии, репликации и оправање, а истовремено спречува постапките за резервна копија да го потрошат целиот опсег на проток. Со Напредното ограничување на опсегот на проток може да поставите глобални правила или правила според конкретната задача за да го ограничите трошењето на опсегот на проток, да ги растоварите зафатените мрежи и да ги забрзате апликациите што се важни за работењето. Преносот на податоци без потреба од користење локална мрежа и мрежното забрзување овозможуваат растоварување на мрежата дури до 50 % и до 2-пати поголеми брзини за пренос на податоци. Следете го користењето на процесорот, РАМ-меморијата, тврдиот диск и дискот за зачувување податоци од инфраструктурата на VMware vSphere од една контролна табла со помош на VMware Monitoring.

Моќно работење со повеќе закупувачи за MSP и претпријатија

Работењето со повеќе закупувачи ви овозможува да креирате, управувате и да следите до 1000 изолирани закупувачи со една примена на NAKIVO Backup & Replication. Закупувачите се клиенти на MSP или на различни оддели или подружници во големо претпријатие. Закупувачите може да го користат Порталот за самоуслуга за да вршат задачи поврзани со правење резервна копија, репликација и оправање, а истовремено се изолирани во сопствени околини. Оваа карактеристика нуди флексибилна контрола за пристап врз база на улога (RBAC) распределба на ресурсите за да им се доделат ресурси на закупувачите. Карактеристиката Direct Connect им овозможува на MSP да воспостават сигурно поврзување со далечинските околини на клиентите преку една порта и без потреба од VPN-врска.

Координација за оправање од катастрофа

Обнова на локација ви овозможува да креирате автоматски процеси за оправање од катастрофа и да вршите планирано тестирање без прекин во производствената околина. Откако ќе го поставите работниот процес за оправање, може да извршите планирано или ненадејно префрлање на дуплициран систем, префрлање на нов систем во случај на дефект и миграција на центар со податоци со само еден клик. Во приспособливите работни процеси за оправање може да бидат вклучени чекори за елегантно гаснење на изворните виртуелни машини, конечната репликација на виртуелната машина, репликата на виртуелната машина со повторна IP-адреса според претходно дефинирани правила, мрежно мапирање, постепено вклучување на репликите од виртуелните машини, приспособливи скрипти, известувања по е-пошта итн. Креирајте само еден работен процес за оправање за цела организација или повеќе процеси за поединечни оддели или подружници.

Ефикасно намалување на големината на податоците

Стандардно, сите задачи за резервна копија се променливи и се врши пренос само на променети податоци, а со тоа заштедува простор во целниот уред. NAKIVO Backup & Replication автоматски дедуплицира резервни копии и го компримира секој блок со податоци за да ја намали количината на зафатен простор. Непотребната размена на податоци автоматски се прескокнува при правењето резервна копија. Паралелно со овие карактеристики коишто овозможуваат до 10-пати намалување на складишниот простор, NAKIVO Backup & Replication поддржува и индустриски стандардни уреди за дедупликација, како што се NEC HYDRAstor, Dell EMC Data Domain и HPE StoreOnce со што се овозможува коефициент на дедупликација на ниво на претпријатие.

Силна заштита

NAKIVO Backup & Replication овозможува сигурно правење резервна копија за виртуелните машини VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, инстанци на Amazon EC2, физички машини со Windows/Linux, Microsoft 365 Exchange Online, OneDrive for Business и SharePoint Online податоци заедно со Oracle Databases преку RMAN. Чувајте ги резервните податоци и нивните копии во канцелариите, надвор од објектот, на лента или на приватен облак (Amazon S3, Wasabi) за уште посигурна заштита на податоците. Целосно автоматизирајте ги основните задачи за заштита на податоци, како што се резервни податоци, копија од резервните податоци и репликација со задачибазирани на политика за користење.

Скоро моментално оправање

NAKIVO Backup & Replication ви овозможува лесно обновување на виртуелните машини, датотеките и апликациските објекти директно од компримирани и дедуплицирани резервни податоци. Со Instant File Recovery to Source, може да обновите поединечни датотеки во првобитната локација или на локација по желба. За сигурна заштита на околини со повеќе хипервизори, NAKIVO Backup & Replication вклучува Cross-Platform Recovery за лесно извезување и обновување на резервните податоци од виртуелните машини на повеќе платформи за виртуелизација. Стартувајте ги виртуелните машини на VMware од физички и машински резервни податоци наменети за тестирање или за беспрекорна миграција од физичка во виртуелна околина..

News from the vendor

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Have any questions?

Contact us for additional information, options, pricing, availability and more.


    Please prove you are human by selecting the car.