Operacijo “Postavitev večjezične korporativno-prodajne strani z vključenimi info-prodajnimi video vsebinami” v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018« omogočata javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Operacija vključuje dva ukrepa, in sicer “Spletne strani za tuje trge”, v okviru katere se je prenovilo spletno podobo podjetja, in ukrep “Produktno-prodajni video”, v katerem se producira 20 videov, v katerih se predstavljajo tehnološke rešitve partnerjev podjetja. Cilj operacije je dvig konkurenčnosti podjetja na mednarodnem trgu in izboljšanje tehnološke dovršenosti posameznih predstavitvenih elementov podjetja in boljše vključevanje v trg e-poslovanja. Končni rezultat je 20 videov, s katerimi dvigujemo profil zaposlenih kot strokovnjakov na področju informacijske varnosti v Sloveniji, kot tudi moderna spletna stran, s katero zagotavljamo boljšo percepcijo s strani deležnikov organizacije.

Datum pričetka operacije: 1. januar 2018
Datum zaključka operacije: 15. julij 2018
Kontaktna oseba v zvezi z operacijo: Samo Zavašnik, 02 234 74 74, samo.zavasnik@real-sec.com

Koristne povezave: