Nakivo 8 – orkestrirana obnovitev celotne lokacije zagotavlja neprekinjeno poslovanje

NAKIVO Backup & Replication v8, ki lahko avtomatizira in upravlja obnovitveni proces kompletne virtualizirane lokacije. Z dodatnimi funkcijami za načrtovano testiranje brez motenja produkcijske postavitve, načrtovano ali urgentno preklapljanje na replicirane VM, preklapljanje in prenos opravil nazaj na produkcijske VM, migracijo podatkovnih centrov idr.

Site Recovery –kontinuitete poslovanja in 24-urna dosegljivost IT storitev

Advanced Site Recovery Workflows: Prilagodljivi obnovitveni postopki za avtomatizirano ali poenostavljeno obnavljanje kompletne virtualizirane lokacije. Tvorimo jih iz poljubne kombinacije sledečih ali drugih opravil: pravilno zaustavljanje originalnih VM, replikacija končnega stanja navideznih strojev, zamenjava IP naslovov v repliciranih strojih, umestitev repliciranih strojev v ustrezno mrežo, nastavitev vrstnega reda zaganjanja repliciranih strojev, verifikacija obnovitvenega procesa, preklapljanje med repliciranimi in produkcijskimi stroji vključujoč aktivna opravila, poganjanje ali zaustavljanje drugih opravil, zaustavitev opravila za nastavljen čas ali dokler niso izpolnjeni zastavljeni pogoji (npr. dokler se na požene kritični VM), obveščanje po elektronski pošti idr.

Non-Disruptive Site Recovery Testing: Nastavljanje prioritet in pogojev obnavljanja – RTO ali recovery time objectives – in načrtovanje nemotečih testov obnavljanja lokacije. Test lahko potrdi, ali je obnovitev lokacije izvedljiva v zahtevanem roku, brez vplivanja na produkcijo.

Single-Click Site Recovery: Administrator lahko kreira enotni obnovitveni postopek za celotno organizacijo ali po oddelkih in oddaljenih pisarnah ločena opravila. S klikom na miško lahko sproži načrtovani preklop iz delovnega na replicirano okolje in obratno, urgentni preklop, ali migracijo kompletnega podatkovnega centra.

All-in-One Availability Solution: Obnavljanje lokacije je vključeno v osnovno licenco NAKIVO Backup & Replication v8. Ena rešitev je zato primerna za različne potrebe – za varnostno arhiviranje podatkov, deduplikacijo, planirano obnavljanje podatkov ali posameznih navideznih strojev, replikacijo enega ali več strojev, obnavljanje lokacije ali migracijo podatkovnega centra.

Unprecedented Pricing: Rešitve, ki zmorejo obnoviti celotno lokacijo, so bile doslej pregrešno drage, preveč za informatiki dodeljen proračun manjših in srednje velikih podjetij. Nakivo lahko zmanjša stroške zagotavljanja nemotenega obratovanja lokacije za več kot 20x.

Bruce Talley, CEO, Nakivo: “We are proud to make site recovery truly accessible to SMB and enterprise businesses alike. NAKIVO Backup & Replication v8 with Site Recovery can help our customers achieve business continuity and cut downtime costs when disaster strikes.”

DODATNO:

Preizkusna različica: https://www.nakivo.com/resources/download/trial-download/

Brošura: https://www.nakivo.com/res/files/nakivo-backup-replication-datasheet.pdf

Zgodbe o uspehu: https://www.nakivo.com/customers/success-stories/

NAKIVO Backup & Replication v7.4

  • Avtomatizirano obnavljanje po izpadu: Nakivo poenostavi in avtomatizira obnovitve, procesi VM Failover Jobs za hitro in enostavno obnavljanje s klikom miške so še posebej primerni za ponudnike strežniških oblakov in drugih upravljanih storitev.
  • Instant File Recovery to Source: Administratorji morajo pogosto obnavljati posamezne datoteke za posamezne uporabnike. Zdaj lahko sprožijo iskanje datoteke v de-duplicirani varnostni kopiji in samodejno namestitev na originalno mesto originalnega navideznega stroja.
  • Izboljšano arhiviranje AWS EC2 instanc: strežniškemu oblaku prirojeno varnostno arhiviranje in hranjenje do 1000 obnovitvenih točk po instanci. Varnostni arhivi ostajajo v oblaku ali se pošljejo na domačo lokacijo, obratovanje je še bolj zanesljivo, odporno na izpade strežniških oblakov ali težave z avtorizacijo vanje.
  • Upravljanje prenosne hitrosti: s funkcijo Bandwidth Throttling lahko po potrebi omejimo prenosne hitrosti v terminih ko maksimalna obremenitev linije ni zaželena.
  • Self-Backup: Virtualni stroj z Nakivo namestitvijo je prav tako občutljiv na izpade. Kaj če se to zgodi med prehodom na novo različico, namestitev sicer traja običajno manj kot eno minuto, migracija opravil in konfiguracij pa je lahko bolj zamudna. V tem času je sistem ranljiv, zato so uvedli novo funkcijo, ki arhivira sistemske podatke Nakivo namestitve, zato lahko tudi po izpadu v najbolj neprimernem času hitro pridobimo nastavitve in nadaljujemo z migracijo na novo različico.
  • Screenshot Verification for Hyper-V VMs: Verifikacija varnostnih arhivov je obvezna, lahko pa je zelo zamudna. Verifikacija z zaslonsko sliko je skoraj takojšnja in omogoča avtomatizirano preverjanje množice varnostnih arhivov. Poročilo prikaže zaslonsko sliko uspešno zbujenega operacijskega sistema v delujočem arhivu.
  • Global Search: Omogoča nam tako rekoč takoj identificirati navidezni stroj, repliko, varnostni arhiv, opravilo, repozitorij ali transportno sredstvo neposredno iz centralnega iskalnega polja, tudi v velikih sistemih z desetinami navideznih strojev in stotinami posameznih opravil.
  • Microsoft SQL Server 2017, brisanje transakcijskih sledi: Microsoft SQL Server shranjuje vse spremembe na podatkih v transakcijsko sled ali transaction log. Za potrebe zanesljivost in obnovitev po SQL podatkovnega strežnika. Če arhiviramo celotne navidezne stroje, potrem imamo te podatke dejansko dvakrat arhivirane, transakcijski dnevniki pa so lahko zelo veliki. Nova funkcija lahko samodejno briše transakcijske loge iz originalnega navideznega stroja po varnostnem arhiviranju ali replikaciji, razbremeni produkcijske strežnike za optimalno delovanje produkcijske sistema, medtem ko je za zanesljivost oz. dostopnost do starih podatkov še vedno poskrbljeno z arhivskimi kopijami navideznih strojev.
  • Microsoft SQL Server 2017, takojšnje obnavljanje objektov: neposredno obnavljanje posameznih podatkovnih baz ali tabel za izredno hitro nadaljevanje poslovnega procesa po krajšem oz. manjšem izpadu.
  • Integracija neposrednega klepetanja s tehnično podporo: za tiste, ki jo rabijo, je pomoč sedaj dostopna neposredno iz spletnega uporabniškega vmesnika, brez da bi morali zapustiti aplikacijo.

Avtor / prevod: Robert Lubej

Povezava do izvorne novice: https://www.nakivo.com/company/press-releases/nakivo-releases-v8/